Стартерни батерии

Монбат предлага богата гама от стартерни батерии, специално пригодени за различни приложения.

за леки и лекотоварни автомобили

за камиони и тежки машини

Основната функция на автомобилната стартерна батерия е да осигури необходимото електричество за стартера, когато завъртите стартерния ключ. Освен това стартерната батерия трябва да има достатъчно мощност, за да поддържа работата на двигателя за кратък период от време (ако алтернаторът не работи), но трябва да бъде в състояние да поддържа и някои консуматори на електричество, които не се изключват при спиране на двигателя (мобилен телефон, аудио – система, стационарен климатик и други).

Съществува голямо разнообразие от ситуации, условия на околната среда и специални изисквания за работа на батериите, които до голяма степен се отразяват на поведението на батериите. Монбат произвеждаме няколко модификации на обикновената стартерна батерия, които биха обслужвали нуждите на вашата кола, по най-добрия възможен начин.