dynamic.png

Monbat Dynamic

динамичният старт на Вашия автомобил

MONBAT Dynamic е висококачествена стартерна батерия, конструирана според изискванията на Европейските стандарти, надежден и сигурен.

Предимства

  • Надежден и сигурен
  • Гарантирана функционална сигурност и постоянство през целия период на експлоатация
  • Устойчив на вибрации
  • Повишен експлоатационен живот
  • Широк спектър от приложения  

Технически особености

  • Хибридна Sb/Ca технология
  • Занижен разход на вода
  • Използване на джоб сепаратори, осигуряващи удължаване на живота на батерията, подобряване на електрическите и химичните параметри, и най-важното – увеличаване на стартовата способност
  • Ниски нива на саморазряд

Технически данни и цени

monbat_dynamic.png

* - при произнасяне на парола "Булхит онлайн 03" получавате 3% от актулната цена на място

Булхит ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите без предупреждение и без да актуализира тази страница своевременно. За актуални цени моля свържете се с нас.