Dynamic-HD-60.png

Monbat Dynamic Heavy Duty

  • Надежден и сигурен
  • Устойчив на вибрации
  • Опазващ околната среда
  • Повишен експлоатационен живот
  • Динамичен старт за бусове, камиони, автобуси, строителни и селскостопански машини и др.

Технически данни и цени

monbat_dynamic_heavy_duty.png

* - при произнасяне на парола "Булхит онлайн 03" получавате 3% от актулната цена на място

Булхит ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите без предупреждение и без да актуализира тази страница своевременно. За актуални цени моля свържете се с нас.