stationary.png

Стационарните батерии на Монбат намират широко приложения в различни идустриални и потребителски области, като:

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Надежден източник на резервно захранване при приложения като:

 • Телефонни централи и оборудване за пренос на гласови съобщения и данни
 • Мобилни и фиксирани комуникационни системи
 • Радио и видео системи и комплекси
 • Релейни станции и ретранслатори

ИНДУСТРИАЛНО UPS ОБОРУДВАНЕ

Акумулаторни батерии за големи UPS системи с приложение:

 • Индустриални обекти, производствени предприятия, центрове за данни
 • Електрически централи и системи за преобразуване на енергията
 • Обществени сгради (болници, банки, търговски центрове)
 • Транспорт (сигнализация, управление, предаване на информация)
 • Навигация, сигнални системи, аварийно осветление
 • Други системи с постоянна или циклична експлоатация

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Батерии за съхраняване на енергията от възобновяеми енергийни източници.

 • Ветрогенератори и соларни електро станции
 • Малки до средно големи индустриални соларни системи
 • Улично осветление със соларни панели
Номинални капацитети: От 70 Ah до 620 Ah
Номинални напрежения: Блокове с напрежения 4 V, 6 V и 12V. Елементи с напрежение 2 V.
Терминали: Предни за блокове 12V. Горни за блоковете 4 V и 6 V и елементите 2V.
Експлоатационен живот: 12+ години (Long Life acc. EUROBAT)
Инсталиране:

Размери, подходящи за 19'', 23'' и ETSI шкафове.

Варианти на стелажи за 2V, 4V и 6V батерии.

Материал на корпуса: Неразпространяващ горенето F-V0.
Съответствие със стандарти: IEC 60 896 – 21/22 и други, свързани с VRLA акумулаторни батерии.
Транспортиране: Не опасен товар – всички типове.

Технически данни и цени

monbat_mvr.png